ჩვენი პროექტი მოხვდა ონლაინ ჟურნალ ფოტოესეს მე-8 ნომერში

თბილისის ურბანული ლანდშაფტისა და ეკოლოგიური პრობლემების შესახებ სხვა ძალიან საინტერესო თემებთან ერთად, ნომერში გამოქვეყნდა სტატია საბჭოთა მოზაიკების შესახებ და ჩემი ინტერვიუ.

სტატია შეგიძლიათ იხილოთ ამ ბმულზე