საბჭოთა პერიოდის მოზაიკები GDS-ის შუადღეში.

მე და ნინი ფალავანდიშვილი GeoAir-იდან ვსაუბრობთ საქართველოში საბჭოთა პერიოდში შექმნილი მოზაიკების შენარჩუნების პრობლემებზე, მნიშვნელობაზე და საშუალებებზე.