ქართულად
Title: 
ყოფილი პიონერ ქალაქი "ცისკარი" ცხვარიჭამიაში
ყოფილი პიონერ ქალაქი "ცისკარი"
Caption: 
ყოფილი პიონერ ქალაქი "ცისკარი"
მდებარეობა: 
41° 52' 23.9772" N, 44° 54' 40.9752" E
Is main photo: 
Yes
Numbering: 
34.30