ქართულად
Title: 
გზად ყოფილ პიონერ ბანაკ "ცისკარისკენ"
გზად ყოფილ პიონერ ბანაკ "ცისკარისკენ"
Caption: 
გზად ყოფილ პიონერ ბანაკ "ცისკარისკენ"
Is main photo: 
No
Numbering: 
35.50