ქართულად
Title: 
ყოფილი "
ყოფილი "ცენტრალური მაცივრების" ტერიტორია
Caption: 
ყოფილი "ცენტრალური მაცივრების" ტერიტორია
მდებარეობა: 
41° 43' 43.302" N, 44° 47' 35.9592" E
Is main photo: 
Yes
Numbering: 
36.30