ქართულად
Title: 
ყოფილი ტურბაზა ვაკეში
ყოფილი ტურბაზა ვაკეში
Caption: 
ყოფილი ტურბაზა ვაკეში
მდებარეობა: 
41° 42' 26.1072" N, 44° 44' 25.3608" E
Is main photo: 
Yes
Numbering: 
37.40