ქართულად
Title: 
ყოფილი ტურბაზა ვაკეში
ყოფილი ტურბაზა ვაკეში
Caption: 
მოზაიკის დეტალი
Is main photo: 
No
Numbering: 
37.30