ქართულად
Title: 
ლითოფონის ქარხანა
ლითოფონის ქარხანა
Caption: 
ლითოფონის ქარხანა
მდებარეობა: 
42° 15' 3.7404" N, 42° 42' 33.2676" E
Is main photo: 
Yes
Numbering: 
44.60