ქართულად
Title: 
ყოფილი "მიონ"-ის შენობა
ყოფილი "მიონ"-ის შენობა
Caption: 
ყოფილი "მიონ"-ის შენობა
Is main photo: 
No
Numbering: 
54.20