ქართულად
Title: 
ყოფილი "მიონ"-ის შენობა
ყოფილი "მიონ"-ის შენობა
Caption: 
ყოფილი "მიონ"-ის შენობა
მდებარეობა: 
41° 45' 32.5872" N, 44° 46' 47.0964" E
Is main photo: 
Yes
Numbering: 
54.10