ქართულად
Title: 
ყოფილი სასკოლო ინვენტარის ქარხანა
ყოფილი სასკოლო ინვენტარის ქარხანა
Caption: 
ყოფილი სასკოლო ინვენტარის ქარხანა
მდებარეობა: 
41° 43' 58.53" N, 44° 47' 22.5024" E
Is main photo: 
Yes
Numbering: 
55.30