ქართულად
Title: 
გაჩერება დუშეთის გზაზე
გაჩერება დუშეთის გზაზე
Caption: 
გაჩერება დუშეთის გზაზე
Is main photo: 
No
Numbering: 
59.10