ქართულად
Title: 
ყოფილი მინის ქარხანა ქუთაისში
ყოფილი მინის ქარხანა ქუთაისში
Caption: 
ყოფილი მინის ქარხანა ქუთაისში
Taxonomy: 
Is main photo: 
No
Numbering: 
41.30