ლითოფონის ქარხანა
ლითოფონის ქარხანა
ლითოფონის ქარხანა
ლითოფონის ქარხანა
ლითოფონის ქარხანა
ტრიკოტაჟის ფაბრიკა
ტრიკოტაჟის ფაბრიკა
ტრიკოტაჟის ფაბრიკა
ტრიკოტაჟის ფაბრიკა
ტრიკოტაჟის ფაბრიკა
საცხოვრებელი სახლის ფასადი
საცხოვრებელი სახლის ფასადი
ყოფილი მინის ქარხანა ქუთაისში
ყოფილი მინის ქარხანა ქუთაისში
ყოფილი მინის ქარხანა ქუთაისში
ყოფილი მინის ქარხანა ქუთაისში
ქუთაისის ელექტრომექანიკური ქარხანა
ელექტრომექანიკური ქარხანა
ელექტრომექანიკური ქარხანა