ყოფილი სასკოლო ინვენტარის ქარხანა
ავტობუსის გაჩერება სოფელ მერიასთან
ავტობუსის გაჩერება სოფელ მერიასთან
ყოფილი პურის ქარხანა ხაშურთან
ყოფილი პურის ქარხანა ხაშურთან
მოზაიკა თიანეთის გზაზე მამკოდასთან
მოზაიკა თიანეთის გზაზე მამკოდასთან
მოზაიკა რუსთავის გზაზე - დეტალი
მოზაიკა რუსთავის გზაზე - დეტალი
მოზაიკა რუსთავის გზაზე - დეტალი
მოზაიკა რუსთავის გზაზე - დეტალი
მოზაიკა რუსთავის გზაზე - დეტალი
ქართული მოზაიკა გულუას ქუჩაზე