გაჩერება გურჯაანში
ყოფილი სასკოლო ინვენტარის ქარხანა
ყოფილი შამპანიურის ქარხანა
ავტობუსის გაჩერება ოზურგეთთან
ავტობუსის გაჩერება ოზურგეთთან
ავტობუსის გაჩერება ოზურგეთთან
ავტობუსის გაჩერება საჯავახოში, გურიაში
ლითოფონის ქარხანა
ყოფილი "ცენტრალური მაცივრების" ტერიტორია
ოლიმპიური რეზერვების მზადების ცენტრი
ავტომობილების სახელოსნო
ავტომობილების სახელოსნო
ნატყვიარები ძველ მოზაიკაზე
ძველი ავტო სახელოსნოს ტერიტორიაზე
მოზაიკა ჭყონდიდელის ქუჩაზე
მოზაიკა "პრომეთე" ეროვნულ სამეცნიერო ბიბლიოთეკაში
მოზაიკა "პრომეთე" ეროვნულ სამეცნიერო ბიბლიოთეკაში
მოზაიკა "პრომეთე" ეროვნულ სამეცნიერო ბიბლიოთეკაში
მოზაიკა მიტოვებული ქარხანის ფასადზე ზაჰესში
მოზაიკა დიდუბის საგამოფენო პარკში
მოზაიკა დიდუბის საგამოფენო პარკში
მოზაიკა დიდუბის საგამოფენო პარკში
მოზაიკა დიდუბის საგამოფენო პარკში
მოზაიკა ყოფილი საწყობის შენობაზე რკინიგზასთან
მოზაიკა ყოფილი საწყობის შენობაზე რკინიგზასთან
მოზაიკა ყოფილი საწყობის შენობაზე რკინიგზასთან