გაჩერება გურჯაანში
გაჩერება გურჯაანში
ავტობუსის გაჩერება ორთაჭალაში
ზურაბ წერეთლის მოზაიკა "ტრანსპორტის ისტორია" (1972), ორთაჭალის ავტოსადგურზე
ავტომობილების სახელოსნო
ავტომობილების სახელოსნო
ავტომობილების სახელოსნო
ავტომობილების სახელოსნო
ავტომობილების სახელოსნო
ავტომობილების სახელოსნო
ავტომობილების სახელოსნო
ავტომობილების სახელოსნო
ავტომობილების სახელოსნო
ავტომობილების სახელოსნო
ავტომობილების სახელოსნო
ავტომობილების სახელოსნო
ავტომობილების სახელოსნო
ძველი ავტო სახელოსნოს ტერიტორიაზე
მოზაიკა რუსთავის ავტოდრომთან
მოზაიკა რუსთავის ავტოდრომთან