გაჩერება გურჯაანში
გაჩერება გურჯაანში
გაჩერება დუშეთის გზაზე
გზად ყოფილ პიონერ ბანაკ "ცისკარისკენ"
მოზაიკა ელიავას ბაზრობასთან
მოზაიკა მიტოვებული ქარხანის ფასადზე ზაჰესში
მოზაიკა მიტოვებული ქარხანის ფასადზე ზაჰესში
მოზაიკა დიდუბის საგამოფენო პარკში
მოზაიკა დიდუბის საგამოფენო პარკში
მოზაიკა დიდუბის საგამოფენო პარკში