ქართულად
Title: 
საცხოვრებელი სახლის ფასადი
საცხოვრებელი სახლის ფასადი
Caption: 
საცხოვრებელი სახლის ფასადი
Is main photo: 
No
Numbering: 
42.10