ქართულად
Title: 
ტრიკოტაჟის ფაბრიკა
ტრიკოტაჟის ფაბრიკა
Caption: 
ტრიკოტაჟის ფაბრიკა - დეტალი
Is main photo: 
No
Numbering: 
43.50