ქართულად
Title: 
ყოფილი სასკოლო ინვენტარის ქარხანა
ყოფილი სასკოლო ინვენტარის ქარხანა
Caption: 
ყოფილი სასკოლო ინვენტარის ქარხანა
Is main photo: 
No
Numbering: 
55.10