ქართულად
Title: 
მოზაიკა დიდუბის საგამოფენო პარკში
მოზაიკა დიდუბის საგამოფენო პარკში
Caption: 
მოზაიკა დიდუბის საგამოფენო პარკში
მდებარეობა: 
41° 44' 26.8332" N, 44° 46' 38.9064" E
Numbering: 
3.20